Özellikler

 • 50 Hz Seçim Aralığı:
  • SK 401: 0,3 m3/saat – 1,8 m3/saat
  • SK 402: 0,9 m3/saat – 3,3 m3/saat
  • SK 403: 1,2 m3/saat – 4,2 m3/saat
  • SK 404: 1,8 m3/saat - 6 m3/saat
  • SK 406: 2,7 m3/saat - 9 m3/saat
  • SK 408: 3,6 m3/saat - 12 m3/saat
  • SK 412: 5,4 m3/saat - 17 m3/saat
  • SK 415: 9 m3/saat - 24 m3/saat
 • Standart Klepe Çıkışı:
  • SK 401, SK 402, SK 403, SK 404 : 1 1/4" İçten Pasolu 11 Diş
  • SK 406, SK 408, SK 412, SK 415 : 2" İçten Pasolu 11 Diş
 • Fan Tipi: Semiaksiyel
 • Dönüş Yönü: Saatin Tersi Yönünde
 • Bağlantı: NEMA standartına uygun
 • Mil Çapı:
  • SK 401, SK 402, SK 403, SK 404, SK 406, SK 408 : Hexagonal 11 mm
  • SK 412, SK 415 : Hexagonal 12 mm
 • Minimum Sıvı Seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 600 mm
 • Maksimum Pompa Dış Çapı (kablo muhafazası dahil): 95 mm
 • Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan.
 • İzin Verilen Maksimum Kum Miktarı: 25 g/m3
 • İzin Verilen Katı Parçacık Ölçüsü: Maksimum 2mm
 • İmalat ve Güvenlik Standartları: TS 11146:1993 TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006 TS EN ISO 12100-1:2007

Uygulama Alanları

 • Tarım, belediyecilik, sanayi, evsel kullanım ve madencilik alanlarında geniş kullanım sahası vardır.
 • Su basıncı gerektiren her türlü uygulamada,
 • Tanklardan, havza veya havuzlardan ve kuyulardan su çekmede,
 • Muhtelif türde sıvı malzemenin dağıtımı ve yükseğe basılmasında,
 • Otoklav ve su deposu girişlerinde,
 • Fıskiyelerde,
 • Sulama sistemlerinde,
 • Çim ve bahçe sulamalarında,
 • Yağmurlama ve damlama sistemlerinde,
 • Seralarda ve fidanlıklarda,
 • Kır evleri, çiftlikler ve kulübelere su tedariğinde,
 • Deniz platformlarında,
 • Arıtma tesislerinde,
 • Kimya ve madencilik endüstrisinde,
 • Gıda endüstrisinde,
 • Yangın söndürme çalışmalarında,
 • Yıkama tesislerinde,
 • Güneş enerjili uygulamalarda,
 • Yeraltı su düzeyi düşürme uygulamaları.

Grafik